Enter your keyword

Všechna práva vyhrazena

Informace o autorských právech

Všechny materiály dostupné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a mezinárodními úmluvami ohledně autorských práv. Tento materiál byl na internet umístěn se svolením vlastníka autorských práv a jeho jediným účelem je umožnit prohlížení tohoto materiálu návštěvníkům těchto stránek. Návštěvníci nemají právo stahovat nebo elektronicky dále rozšiřovat nebo jakkoli jinak reprodukovat jakoukoli část těchto materiálů, a to v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky, ať už elektronicky či mechanicky včetně umisťování do systémů pro úschovu a zpětné stažení dat, nahrávání, tištění nebo kopírování.

© 2009 DIANETICKÉ CENTRUM PRAHA 

© 2004-2005 CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL. 

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Srdečný dík patří L. Ron Hubbard Library za svolení k reprodukci částí děl L. Rona Hubbarda chráněných autorskými zákony.