Enter your keyword

L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard
Formování 21. století prostřednictvím efektivních řešení

Jedním z mnoha důkazů stálé popularity pana Hubbarda je skutečnost, že jeho kniha Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví dosáhla 38 let po svém prvním vydání něčeho nevídaného – v roce 1988 se opět dostala na vrchol žebříčku nejlépe prodávaných knih na seznamu The New York Times. I dnes ji můžete najít na seznamech bestsellerů kdekoliv na světě a prodalo se jí více než dvacet jedna milionů výtisků.

Neméně dramatický byl vývoj popularity dalších objevů pana Hubbarda. Do dnešního dne například více než čtvrt milionů lidí přiznává, že byli osvobozeni od účinků drog pomocí jeho rehabilitačních metod v centrech po celé Evropě, Asii, Africe a Americe včetně největšího zařízení na léčbu drogových závislostí a školicího centra v americké Oklahomě.

Pro mnoho lidí na celém světě – jen v Jihoafrické republice jich jsou dva miliony – je jméno L. Rona Hubbarda synonymem gramotnosti a schopnosti naučit se kterémukoliv oboru díky jeho výzkumům na poli učení.

Jeho převratné objevy v oblasti administrativy umožnily tisícům pracovníků v průmyslu, obchodu a místní správě vnést na jejich pracoviště a do jejich týmů rozum a stabilitu.

Objevy pana Hubbarda na poli etiky každým dnem pomáhají vnést do životů lidí, jejich rodin, komunit a okolního prostředí nový řád. Téma, které bylo tolik matoucí po tak dlouhou dobu a které můžeme dnes vnímat z nové a jasnější perspektivy a s možností ho využít.

Miliony lidí dnes využívají jeho principů a denně přicházejí na to, že fungují. Například jeden primátor v Maďarsku využil administrativních objevů pana Hubbarda ke znovuoživení svého města; dále švédský diplomat, který technologii pana Hubbarda využívá k tomu, aby svým přátelům a kolegům pomáhal s jejich každodenními problémy; německý profesor, který Hubbardovu beletrii používá na svých hodinách literatury; a nakonec francouzský učitel, který objevy pana Hubbarda na poli výuky využívá jako pomůcku při výuce svých studentů.

Praktickým využitím těchto objevů je sen L. Rona Hubbarda, sen, který nejspíš shrnuje naděje myslitelů všech dob – „civilizace zbavená šílenství, zločinců a války, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat do vyšších sfér“ – se stává nejen možností, ale i skutečností.

Ačkoliv je možné využívat přínosu scientologie bez důkladného poznání pana Hubbarda, nelze porozumět tomuto muži bez pochopení scientologie – protože ta je výhradně jeho dílem.

Jednou za několik stovek či tisíc let se na Zemi objevuje génius, který lidstvo inspiruje, aby vykročilo směrem k lepšímu životu a lepší kultuře.

Jedním z takových géniů je L. Ron Hubbard, zakladatel scientologie.