Enter your keyword

Úvod

L. Ron Hubbard je na celém světě znám jako zakladatel scientologického náboženství. Je vskutku mezinárodní osobností, která svou filozofií ovlivnila lidi všech zemí a kultur. Centrální a místní scientologické mise a církve najdete na pěti světadílech.

Počátky této mezinárodní proslulosti lze datovat do rozhodujícího údobí života pana Hubbarda, do doby, kdy začal Evropu nazývat svým domovem. V průběhu padesátých let jako průkopník scientologického hnutí pravidelně cestoval přes Atlantik do Evropy, objížděl kontinent se svými přednáškami a zakládal nová centra. V roce 1959, když expanze scientologie jak v Evropě, tak mimo ni vytvořila nutnost skutečně mezinárodního vzdělávacího a administrativního centra, zakoupil pan Hubbard venkovskou usedlost Saint Hill v jižní Anglii. Právě odtud řídil celosvětové rozšíření scientologie a založil Saint Hill College nabízející pokročilé kurzy pro duchovní církve.

Dílo L. Rona Hubbarda dnes studují a využívají lidé na celém světě – a jedná se o dílo nesmírného rozsahu, tvořené z více než pěti tisíců spisů a třemi tisíci přednášek zaznamenaných na magnetofonových páskách.

Všeobecné uznání tohoto muže – včetně tisíců ocenění a řádů a výjimečné popularity jeho díla mezi lidmi ze všech možných oborů a kruhů – je pouze jedním z ukazatelů potvrzujících účinnost jeho metod. Co je však důležitější, na světě žijí miliony lidí, kteří pana Hubbarda považují za nejlepšího ze všech svých přátel.

„Nevedl jsem život v ústraní a pohrdám mudrcem, který nežil, a učencem, který není sdílný. Už žilo mnoho moudřejších, než jsem já, jen málokterý však ušel tak dlouhou cestu. Prozkoumal jsem život shora dolů a zdola nahoru. Vím, jak vypadá z obou stran. A vím, že existuje moudrost i že existuje naděje.“

L. Ron Hubbard

Ačkoliv byl L. Ron Hubbard již dlouho oslavován jako skvělý autor a výzkumník, bylo to právě vydání díla Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví z roku 1950, které jako první soustředilo pozornost světového společenství na osobnost L. Rona Hubbarda. Tato kniha, která předznamenala historický bod obratu, poskytla první přijatelný způsob řešení problémů mysli, bylo to první světélko naděje, že lze něco udělat s příčinami válek, zločinu, šílenství a dalších projevů iracionálního chování. Dianetika je systém, který může kdokoliv použít ke zdokonalení sebe sama nebo svých blízkých. Právě z tohoto důvodu řekl profesor Dr. Frederick L. Schuman vyučující řízení státu na Williams College listu New York Times krátce poté, co kniha vyšla ve Spojených státech a Velké Británii: „Historie se stala závodem mezi dianetikou a katastrofou. Dianetika zvítězí, porozumí-li jí dostatečné množství lidí.“

Ačkoliv většina by se spokojila s tímto úspěchem, práce L. Rona Hubbarda neskončila u dianetiky. Ano, vyřešil sice rébus lidské mysli, pořád však zůstávaly otázky týkající se povahy lidské bytosti jako takové – hádanky pojící se k tomu, co nazýváme životem. Právě Hubbardův metodický a rozsáhlý výzkum této oblasti – tedy duchovní povahy člověka – dal základ aplikovanému scientologickému náboženství.

Poskytl prostředky vedoucí nejen k většímu pocitu štěstí, větším schopnostem a uvědomění, ale též praktickou pomoc u zdánlivě tak neřešitelných společenských problémů, jako jsou užívání drog, morální úpadek a negramotnost.

Přesný popis dráhy L. Rona Hubbarda, po níž se dostal až k založení dianetiky a scientologie, tvoří rozsáhlý příběh, který začal dávno předtím, než publikoval první knihu věnovanou tomuto tématu. Ve skutečnosti již v útlém mládí projevoval výjimečnou cílevědomost a odhodlání, které z něj v kombinaci s jeho dobrodružnou povahou nakonec učinily živoucí legendu. Jeho celoživotní hledání odpovědí na otázky spojené se stavem člověka bylo stejně dobrodružné, protože na rozdíl od jiných filozofů, kteří události zkoumali z nezúčastněné vzdálenosti, věděl, že ke skutečnému pochopení člověka je nutno být součástí života. Je třeba stýkat se se všemi možnými druhy a typy lidí a objevit veškerá zákoutí existence. Viděno z kterékoliv perspektivy lze říct, že to byl nesmírně bohatý a zajímavý život. Následující stránky jsou pokusem nabídnout čtenáři alespoň něco ze smyslu tohoto velkého života, ačkoliv jeho skutečná hodnota spočívá v odkazu, který pan Hubbard zanechal lidstvu.

Nejlépe to vyjádřil sám, když napsal: „Prošel jsem celý svět, abych studoval člověka s cílem porozumět mu, a právě člověk, nikoli má dobrodružství spojená s tímto hledáním, je tím nejdůležitějším… Mým životním záměrem nebylo vytvořit legendu o sobě samém. Jen jsem chtěl poznat člověka a porozumět mu.“