Enter your keyword

1967-1986 Trvalý odkaz

Řešení pro světlejší budoucnost

L Ron Hubbard se znovu vydal na své cesty a na palubě lodi strávil následujících sedm let, zatímco svou pozornost věnoval stále se zhoršujícím problémům, kterým musela čelit společnost na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let. V tomto období jeho života stojí za zmínku program na léčení drogových závislostí, který vyvinul a který je dnes na základě studií odborníků v oboru na celém světě považován za nejefektivnější. A právě v tomto období vyvinul i nejvyšší úrovně scientologie, zdokonalil její aplikaci, nalezl nové principy řízení a pokročil i na poli logiky.

Po návratu na suchou zem v roce 1975 pokračoval pan Hubbard ve svých cestách – nejprve z Floridy do Washingtonu, D. C., a Los Angeles, než se nakonec usadil v obci La Quinta v jihokalifornské poušti poblíž Palm Springs, která byla jeho domovem až do roku 1979. Tam, ve snaze nalézt nové způsoby, jak lépe zpřístupnit dianetiku a scientologii, připravil desítky výukových filmů na tato témata, aby vizuálně demonstroval řádnou aplikaci technických principů. Mnoho z těchto filmů i sám režíroval.

Protože ho již dlouho znepokojoval stále se zrychlující společenský úpadek, sepsal pan Hubbard v roce 1980 nenáboženský morální kodex vycházející ze zdravého rozumu. Tento kodex vyšel ve formě příručky a jeho titul zní Cesta ke štěstí.

Ve snaze objasnit své dílo řekl: „Když jsem četl noviny a pohyboval se ve společnosti, bylo nad slunce jasnější, že upřímnost a pravda již nemají v morálce dnešního člověka místo, které jim dříve patřilo. Lidé, a dokonce i malé děti ve škole, získali dojem, že vyšší morální principy jsou záležitostí minulosti. Dnešní člověk má v rukou mnoho nebezpečných zbraní. Postrádá však etické normy, které by mu pomohly zacházet s nimi patřičným způsobem.“

Za hlasitého potlesku společnosti a občanských skupin na celém světě se Cesta ke štěstí záhy rozšířila po celé planetě. Vzniklo celé hnutí, jehož účelem bylo šířit a využívat příručku k povznesení mravnosti a integrity člověka. Do dnešního dne bylo distribuováno více než 62 milionů výtisků a každým rokem vzniká poptávka na další milion výtisků.

„Scientologické hnutí není hnáno vpřed jediným mužem, jeho hnací sílou jsou miliony lidí.

Jste-li zastáncem důstojnosti a svobody lidského druhu, jste scientologem srdcem, ne-li svým jménem…

Věříme v lidstvo. Dokážeme pomáhat člověku a pomáháme člověku, zemím a společnostem, v nichž žijeme.

Nejsme ,jedním mužem‘. Jsou nás miliony a jsme všude.“

L. Ron Hubbard

V roce 1980 si pan Hubbard konečně našel čas, aby obnovil svou spisovatelskou kariéru. Při oslavách padesátého výročí své kariéry profesionálního spisovatele využil svou fenomenální energii k vytvoření díla Bojiště Země: Sága roku 3000. Po tomto impozantním vědeckofantastickém románu následovalo desetisvazkové dílo Mise na Zemi, satirický pohled na slabosti naší civilizace. Všech jedenáct knih se stalo bestsellery nejen v žebříčku New York Times, ale i u čtenářů z různých zemí, což je za sebou navazující série bestsellerů nesrovnatelná s žádným ze spisovatelů v historii.

Na počátku osmdesátých let, kdy se vrátil ke své vážnější práci a pokračoval ve výzkumu duchovního potenciálu člověka, cestoval pan Hubbard intenzivně po Kalifornii. V roce 1983 si vybral sídlo ve městě Creston poblíž San Luis Obispo. Zde dokončil svůj výzkum a zkompletoval technické podklady scientologie, jejichž vývoji zasvětil takřka celý svůj život.

Dnes jsou tyto materiály zaznamenány v desítkách milionů slov věnovaných tématu lidského ducha, které obsahují filozofii dianetiky a scientologie. Přes pětadvacet milionů slov obsažených v jeho přednáškách – tedy těch, která jsou zaznamenána na magnetofonových páskách – by stačilo k zaplnění více než jednoho sta svazků textu.

Ve skutečnosti je dost dobře možné, že dílo L. Rona Hubbarda je, co se literárního odkazu, záznamů výzkumů a dalších materiálů týče, rozsáhlejší než kterékoliv jiné dílo v oblasti filozofie, zkoumání ducha nebo náboženství. Všechny tyto materiály jsou dostupné všem, kdo touží zlepšit svůj život. Světem dnes koluje více než 150 milionů výtisků jeho knih (pozn.: k roku 2004).

Poté, co dokončil svůj výzkum a byl svědkem jeho expanze na pět světadílů a do více než 60 zemí, poté, co milionům lidí pomohl zlepšit jejich životy, opustil L. Ron Hubbard 24. ledna 1986 tento svět. Místo konce je však tato událost mezníkem ohlašujícím začátek neslýchané expanze scientologického náboženství do světa, zatímco stále více lidí se těší přínosu jeho technologií.