Enter your keyword

1923-1929 Na cestě k objevům

Cesty na východ

Školní třídy mu připadaly poněkud omezující, a tak se Ron vydal do daleké ciziny a do Orientu se plavil na palubě lodí, jako např. USS Henderson. Mezi mnoha snímky, které udělal, je i fotografie tajemného Chrámu tisíce Buddhů (nahoře) a Letní palác císařovny vdovy Cixi (dole), obojí v Pekingu.

Na sklonku roku 1923 se mladý Ron plavil přes Panamský průplav do Washingtonu, D. C., a při té příležitosti se seznámil s Josephem C. Thompsonem, důstojníkem zdravotnických jednotek amerického námořnictva. Velitel Thompson byl prvním důstojníkem, kterého americké námořnictvo vyslalo na studijní stáž u Sigmunda Freuda, a on s radostí předal základní principy freudovské teorie svému mladému příteli. „Díky tomuto přátelství,“ poznamenal Ron, „jsem se mohl účastnit mnoha přednášek v nemocnicích námořnictva a obecně jsem se obeznámil s psychoanalýzou tak, jak ji z Rakouska exportoval Freud.“ Ačkoliv byl Ronův zájem o velitelovy přednášky velmi zanícený, mnoho jeho otázek zůstalo nezodpovězených.

V roce 1927, ve věku šestnácti let, podnikl Ron první ze svých několika cest přes Pacifik do Asie. Tam, ať už sám či ve společnosti důstojníka britského vyslanectví, využil této jedinečné možnosti ke studiu kultury Dálného východu. Mezi mnoha jinými se stal přítelem a žákem moudrého a zkušeného pekingského kouzelníka, který byl jedním z posledních potomků čínských mágů na dvoře Kublajchána.

Ačkoliv byl Starý Mayo znám především jako varietní umělec, byl též znalý prastaré čínské moudrosti, která byla předávána z generace na generaci. Ron strávil mnoho večerů ve společnosti moudrých mužů a nadšeně vstřebával jejich slova.

Právě na těchto cestách bylo Ronovi dopřáno navštívit legendární, avšak jen málo známé buddhistické kláštery v západním pohoří Číny – chrámy zpravidla nedostupné jak místním rolníkům, tak návštěvníkům z ciziny.

Kromě jiných divů se Ron zmiňuje o tom, jak pozoroval mnichy meditující celé týdny o smrti a rozjímající o pravdách vyššího řádu. Většinu času opět strávil zkoumáním a tázáním, hledáním odpovědí na dilema lidství.

Mimo klášterní zdi zase pečlivě studoval okolní kulturu. Kromě pobytu s místními tatarskými kmeny trávil čas s kočovnými bandity původem z Mongolska. Cestoval též podél čínského pobřeží, objevoval vesnice a města, nořil se do samé podstaty národa.

Ronova první cesta přes Tichý oceán ho zavedla do džungle na ostrově Guam, na pobřeží Číny a do Himálaje.