Enter your keyword

1911-1923 L. Ron Hubbard

Mladá léta

Lafayette Ronald Hubbard, syn námořního důstojníka Harryho Rosse Hubbarda a Ledory May Hubbardové, se narodil 13. března 1911 ve městě Tilden v Nebrasce. Ve věku dvou let se spolu s rodinou přestěhoval na ranč poblíž městečka Kalispell v Montaně a odtud zase do metropole státu, města Helena.

Když otcova kariéra u námořnictva donutila rodinu opustit Montanu a podniknout několik cest po celé zemi, Ronova matka byla opět po ruce, aby svému synovi pomohla dohnat vše, co ve škole zameškal.

Jako malý kluk na drsném západě se naučil mnoho o tom, jak přežít – díky, jak sám řekl, jeho „odvážnému přístupu, ironickému humoru, kovbojským žertíkům a tendenci zlehčovat i ty nejhorší a nejnebezpečnější věci“. Na koni jezdil již ve věku tři a půl roku a záhy musel čelit nebezpečí – například uniknout smečce kojotů na hřbetě své kobylky Nancy Hanks.

Matka L. Rona Hubbarda byla na svou dobu výjimečnou osobností. Tato velmi vzdělaná žena, která před sňatkem s Ronovým otcem studovala na učitelském ústavu, byla skvěle připravená vzdělávat svého malého syna. Pod jejím vedením se Ron již v útlém věku naučil číst a psát a záhy živil svou zvědavou touhu poznat život díly Shakespeara, řeckých filozofů a dalších klasiků.

Ron, který zvládl každou dovednost potřebnou k přežití, uvedenou v jeho skautském deníku, se ve 13 letech stal nejmladším vůdcem skautů v Americe.

A právě v těchto raných letech svého života se Ron poprvé setkal s jinou kulturou, konkrétně s indiánským kmenem Černonožců, kteří tou dobou ještě žili v izolovaných osadách na okrajích Heleny. Mezi jeho přátele patřil zejména starý indiánský šaman, který, jak později napsal, byl „psanec a nesmírně zajímavý člověk, skutečný kmenový kouzelník Černonožců… Sen malého chlapce.“

Díky svému ojedinělému přátelství s obvykle velmi uzavřeným indiánem byl Ron záhy zasvěcen do různých tajemství kmene, jeho legend, zvyků a způsobů přežití v nehostinném prostředí. Ve věku šesti let se stal pokrevním bratrem Černonožců, což je čest, které se dostalo jen několika bílým mužům.

Počátkem roku 1923, když bylo Ronovi dvanáct let, se on i jeho rodina přestěhovali do státu Washington, kam byl otec převelen, aby sloužil na místní námořní základně. Vstoupil do skautské organizace a ještě téhož roku hrdě dosáhl hodnosti skauta juniora první třídy. Následujícího roku se stal nejmladším skautem Orlem (nejvyšší ocenění v americké skautské organizaci) v Americe, což byl raný důkaz toho, že mu nebylo souzeno prožít obyčejný život.